PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Wigilię

Koncert Zimowy

Koncert Zimowy klas I-III

18 grudnia 2017, Sala Koncertowa 

Zapraszamy!

Jubileusz - aktualizacja

INFORMACJE

Plan lekcji i dyżury nauczycieli

Plan lekcji po zmianach oraz informacja o dyżurach nauczycieli w roku szkolnym 2017/18 dostępne w zakładce DLA UCZNIÓW.

Znak Jakości Szkoły 2017

           

  

WYDARZENIA

Orkiestra ZPSM nr 4 podczas Szalonych Dni Muzyki "Natura" 23-25.IX.2016

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PROGRAMY

____________________________________________________________________________________

W roku 2016 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, nazwa zadania: „Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie”, Szkoła zakupiła instrumenty muzyczne - 2 fortepiany, 4 pianina akustyczne, 2 pianina elektroniczne, saksofony: barytonowy i sopranowy, obój oraz harfę.


Realizując w roku 2016 zadanie „Dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy budynku szkoły oraz zagospodarowania jej terenu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonanie dokumentacji projektowej.