PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sekcja Teorii Muzyki

kierownictwo: mgr Agata Kuchta

 

08-04-2019

Materiały do nauki harmonii

więcej
12-12-2018

V Szkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla Uczniów klas: IV - VI OSM i PSM II st.

więcej
20-06-2018

Konkursy kompozytorskie 2018

więcej
29-09-2018

Egzaminy dyplomowe część teoretyczna - zakres materiału 2018-19

więcej
29-09-2018

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej 2018-19

więcej

Aktualności Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Osiągnięcia Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Nauczyciele Sekcji Teorii Muzyki

więcej

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

więcej

Szkolny zestaw podręczników

więcej