PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

INFORMACJE PODSTAWOWE

DOKUMENTY RADY

Regulamin Rady Rodziców (*.pdf)


 

Zachęcamy Państwa również do korzystania ze strony RR na Facebooku:

http://www.facebook.com/rodzice.szymanowski


 

NR KONTA RADY RODZICÓW I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne, ale dzięki nim możemy pomóc w rozwoju Szkoły, a tym samym w rozwoju naszych dzieci. Dlatego, jak co roku, liczymy na Państwa przychylność. :)

Uwaga!

Zasady przyznawania bonusów za terminowe wpłaty: Klasy, w których wpłaty na RR do końca grudnia 2020 r. wyniosą 100%, otrzymają bonus w wysokości 20% łącznej kwoty wpłaconej przez klasę. Klasy mogą przeznaczyć bonus na dowolne cele, np. dofinansowanie wycieczki. 

Wpłat dokonujemy na konto:
Rada Rodziców przy ZPSM nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego 1
Nr konta: 46 1020 1026 0000 1402 0444 5805 ⇔ Uwaga! Jest to nowy numer konta Rady Rodziców od r.szk. 2020/21
PKO BP
W rubryce „tytułem” proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasy, do której uczęszcza, a także informacji, jaki okres płatność obejmuje.


 

PROPONOWANA WYSOKOŚĆ SKŁADEK

Szkoła dzienna:

Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2020 r.
Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4
Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2020 r.
Pierwsze dziecko 280 zł Pierwsze dziecko 300 zł lub 30 zł/mies.
Drugie dziecko 140 zł Drugie dziecko 150 zł lub 15 zł/mies.
Trzecie dziecko    80 zł Trzecie dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

Szkoła popołudniowa:

Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4

Wpłaty dokonane za cały rok szkolny 
do końca grudnia 2020 r.
Kolejne dzieci
w ZPSM nr 4
Wpłaty dokonywane w ratach 
lub po 31.12.2020 r.
Pierwsze dziecko 190 zł Pierwsze dziecko 200 zł lub 20 zł/mies.
Drugie dziecko

95 zł

Drugie dziecko 100 zł lub 10 zł/mies.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Prezydium Rady:

 • Agnieszka Kumiszczo-Osińska - sekretarz

 

Członkowie Rady:

 • Joanna Grzymisławska

 • Ewa Jakowicz-Tabęcka

 • Małgorzata Lusar

 • Marta Napiórkowska

 • Elwira Ojeda-Filipow

 • Julia Ożóg-Kostrzewa

 • Aleksandra Puszkiewicz

 • Małgorzata Rudzińska

 • Bartłomiej Szołajski

 • Katarzyna Szumotalska-Samorek

 • Anna Wachowiak

 • Marcin Witkowski

 

Komisja Rewizyjna:

 • Waldemar Baryło

 • Natalia Bogulak

 • Małgorzata Dziubecka