PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

NAUCZYCIELE SEKCJI INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY I AKORDEONU

Akordeon

Klaudiusz Baran UMFC w Warszawie

Altówka

Marceli Szczerek

Michał Bryła AM w Poznianiu

Harfa

Urszula Nowakowska

Anna Sikorzak-Olek

Kontrabas

Andrzej Jekiełek

Skrzypce

Łukasz Błaszczyk AM w Łodzi

Joanna Konopka

Wojciech Koprowski

Aurelia Liwanowska-Lisiecka

Łukasz Łosakiewicz

Barbara Malcolm

Marta Namysłowska

Marta Piórkowska

Bożena Powichrowska

Maciej Przestrzelski

Magdalena Specjał-Barbachowska

Jan Stanienda UMFC w Warszawie

Anna Staniak-Bagnowwska

Anna Wandtke-Wypych AM w Gdańsku

Wiolonczela

Michał Borzykowski

Anna Lubiak-Osmycka

Magdalena Rostworowska

Anna Skibińska-Haponiuk

Tomasz Strahl UMFC w Warszawie

Paweł Wojciechowski

Andrzej Zieliński UMFC w Warszawie