PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Zebrania Rady 14 i 19 VI 2019

06-06-2019

Uwaga! Zmiana terminu zakończenia r.szk. 2018/19 spowodowała zmianę terminu ostatniego zebrania. 
Porządek obrad 14 i 19 VI 2019