PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

REKRUTACJA

27-06-2019

REKRUTACJA do OSM i PSM II st. na r.szk. 2019/2020

więcej
24-05-2019

Komunikaty, wzór deklaracji

więcej
01-02-2019

REKRUTACJA do I KLASY OSM I st. na r.szk. 2019/2020

więcej
06-02-2019

Rekrutacja do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st. na r.szk. 2019/2020

więcej

Deklaracja o podjęciu nauki

więcej